Thanh toán qua nhiều hình thức
1 ) Thanh toán bằng tiền mặt nếu giao hàng nội thành
2 ) Thanh toán chuyển khoản nếu giao hàng ngoại thành
3) Miễn phí vận chuyển nội thành