Thiết Bị Báo Cháy Taiwan ChunngMei
ĐẦU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH CM-WTK55 ĐẦU DÒ NHIỆT CỐ ĐỊNH CM-WTK55 Giá : 00 VNĐ (Còn hàng)
Voltage Range 12V ~ 30V DC
Standby Current 25~40μA 
Thermal Setting 55℃
Alarm Current(max.) 40 mA(24V DC 470Ω) 
Ambient Temperature -10℃~+55℃
Ambient Humidity 0~95%
Body Case Fire-Proof plastic
Weight Approx.150g
Color Creamy-white.
Sản phẩm khác.
ĐẦU BÁO GAS

ĐẦU BÁO GAS (Còn hàng)

Giá bán : 00 VNĐ

TRUNG TÂM BÁO CHÁY CM-P1-P3-EP4

TRUNG TÂM BÁO CHÁY CM-P1-P3-EP4 (Còn hàng)

Giá bán : 00 VNĐ

ĐÈN BÁO CHÁY CM-FL3/CM-FL2

ĐÈN BÁO CHÁY CM-FL3/CM-FL2 (Còn hàng)

Giá bán : 00 VNĐ

CHUÔNG BÁO CHÁY CM-FB6

CHUÔNG BÁO CHÁY CM-FB6 (Còn hàng)

Giá bán : 00 VNĐ

BỘ TỔ HỢP CHUÔNG ĐÈN KHẨN CM-PBL

BỘ TỔ HỢP CHUÔNG ĐÈN KHẨN CM-PBL (Còn hàng)

Giá bán : 00 VNĐ